Nguyễn Xuân Thảo (TONY) Sale Team Leader
Địa chỉ: Số 33 đường 19, P. An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại: 0906 30 24 25> | Email: thao.nguyen@shomeinterior.vn